Việt Nam | Tiếng Anh
PHP GROUP INTERNATIONAL VIETNAM
VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
DỊCH VỤ CNTT
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Dịch vụ xử lý dữ liệu và hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực thương mại, tài chính…
Tiếp thu nhanh quy trình, nghiệp vụ xử lý dữ liệu
Xử lý chính xác, nhanh chóng, hiệu quả
Tuân thủ nghiêm quy trình bảo mật thông tin theo yêu cầu của khách hàng
  


Tư vấn quản lý marketing
Tư vấn quản lý sản xuất
Tư vấn phần mềm
Tư vấn hệ thống
Phân tích thiết kế hệ thống
Phân tích, thiết kế sản xuất phần mềm
Quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống máy tính của khách hàng
Bảo dưỡng hệ thống thông tin
Duy tu, bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng

 


 

Thiết kế logo, brochure, banner, flyer…

Thiết kế giao diện website
Thiết kế giao diện phần mềm
Thiết kế đồ họa quảng cáo trên báo, mạng xã hội
Thiết kế video quảng cáo, truyền thông

  Hiện nay công ty đang tuyển các vị trí:
1. Nhân viên văn phòng, tư vấn hỗ trợ khách hàng
2. Nhân viên IT, nghiên cứu và triển khai phần mềm
3. Nhân viên thiết kế đồ họa, quảng cáo
Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ:
Email: hr@phpgroupvn.com 
Trực tiếp: tại văn phòng công ty